Derfor bør du ha en fysisk befaring av tomten før du bygger garasje

Publisert: 06.11.2020

En grundig befaring av tomten er nødvendig for å avgjøre om garasjedrømmen din kan bli til virkelighet. Selv med en dyktig leverandør på laget, kan ikke digitale kart alene avdekke alle detaljer i et vellykket byggeprosjekt.

Drømmen om den perfekte garasjen starter med grundig planlegging. Du har kanskje allerede laget noen skisser basert på egne ideer og kart over tomten. Når du i neste omgang kontakter en leverandør, er det viktig å få til en skikkelig befaring.

En ren digital befaring ved hjelp av karttjenester gir ikke nok informasjon alene. For eksempel kan det være en skråning i terrenget som ikke vises i kartet. Selv bare en halv meters høydeforskjell mellom for- og bakkant av garasjen har betydning for utformingen av bygget og kostnadene i prosjektet.

La oss se på noen sentrale forhold som vi undersøker ute på en fysisk befaring. Da vil du trolig forstå hvorfor en digital variant ikke er tilstrekkelig.

Naturlig nok starter ethvert godt prosjekt med en samtale mellom leverandør og du som skal få oppført garasjen. Da får vi et innblikk i hvilke ideer du sitter med, og hvilke forutsetninger de bygger på.

Planer og kart

Neste runde er en fysisk befaring på tomten. Da må du ha skaffet tilveie offisielle kart over området og en kopi av reguleringsplanen. Det er et godt grunnlag for å vurdere dine ideer rundt prosjektet.

Et par eksempler:

  • Du har et ønske om å oppføre et bygg med seks meters høyde, men reguleringsplanen kan sette begrensinger på mønehøyde til maksimalt fire meter.
  • Du legger opp til en dobbeltgarasje, men tomtekartet viser at grensen faktisk går noe lenger inn på arealet du disponerer – og det er rett og slett ikke plass til mer enn en enkeltgarasje.

Dette er forhold som vi kan avklare sammen i den innledende dialogen.

Kabler og rør

Ute på selve tomten vil en god leverandør foreta en grundig sjekk av forholdet mellom kart og terreng. Det kan være kabler i bakken som faktisk hindrer deg i å bygge noe som helst eller medfører behov for å oppføre garasjen et annet sted på tomten.

Hvor vann- og avløpsrør løper under bakken er et sentralt forhold å avklare. Stoppekranen ute kan vise seg å være plassert der du ønsker at garasjen skal stå.

Grunnforholdene kan også spille inn. Hvis vi ser at nedløp fra takrennene på huset er koblet for å lede regnvann vekk fra området, kan det være tegn på ustabil grunn. Mange hus i Norge er bygget på kvikkleire, noe som krever tiltak for å hindre utrasinger.

Korrekte mål

Og hva med selve huset? Du skal ikke ta for gitt at det er tegnet helt nøyaktig inn i kartet. Dersom den faktiske plasseringen avviker, kan det være behov for å kontrollmåle avstanden til tomtegrensen for å være trygg på at det er plass til garasjeprosjektet. Husk at det er regler for nærhet til naboen.

Mange ønsker seg en garasje som gjenspeiler huset. Da er det kun på en fysisk befaring at en leverandør kan kvalitetssikre eksakte dimensjoner og type kledning. Hjørnekasse må måles, og det er vesentlig å få riktige detaljer fra dører og vinduer for å kunne gjenskape dette rundt port, dør og vinduer i garasjen.

I tillegg vil du få avklart detaljer ingen hadde tenkt på før leverandøren står der med hele byggesettet:

Er det plass for lastebilen å manøvrere seg inn på tomten? Kanskje utgjør naboens solide pynte-sten et hinder. Oppkjørslene kan ofte være litt snaue for større kjøretøy. Da kan en velvillig nabo være redningen og tillate kjøring over sin tomt. Men er grunnforholdene der gode nok til et tyngre kjøretøy? Dette finner vi ut av på en befaring.

Gjensidig tillit

Alt i alt bidrar et slikt fysisk besøk til at både leverandøren og du hever blikket og ser prosjektet i en nødvendig sammenheng. Felles drodling på stedet er verdifullt, eksempelvis ved at dere ser på andre mål eller en alternativ plassering en først tenkt. Og ute på befaringer gjør fagfolkene notater og tar bilder som kreves for at den ferdige garasjen skal bli slik du ser det for deg.

Skuffelsen over at du ikke kan realisere drømmeprosjektet om en dobbeltgarasje der du hadde planlagt, kan være tung. Samtidig kan det fort snu seg til ny glede når leverandøren foreslår en alternativ plassering som gir det nødvendige arealet – og samtidig gjør adkomsten enklere.

Med andre ord kan det gi synlige effekter å la erfarne fagfolk slippe til på tomten din.

Et vellykket garasjeprosjekt handler mye om en god og åpen dialog. Befaringen på stedet er en del av denne dialogen. Partene bygger tillit til hverandre, avklarer spørsmål og forebygger mye unødvendig uenighet underveis.

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner