Hva koster rekkegarasje til borettslag eller sameie?

Publisert: 28.08.2023

Ved oppføring av nye rekkegarasjer skal borettslaget eller sameiet selvsagt være prisbevisst, men kostnadene handler om mer enn prisen på grunnmur, porter og materialer. Et budsjett bør ta for seg hele prosessen, fra detaljert og riktig prosjektering til ferdig bygg av god kvalitet og etterfølgende vedlikehold.

Prislappen står ofte høyt på listen når vi får henvendelser fra boligselskap. Økonomien i et slikt prosjekt er viktig, og da gjelder det å få et så riktig prisbilde som mulig. Det får vi ved å se på hvilke elementer prosjektet består av.

Befaring av tomt til rekkegarasje

Når styret har skal plukke en leverandør, bør dere velge en som setter av tid til å foreta en fysisk befaring av den aktuelle tomta. En rekke ting kan avklares fra kontoret, med digitale kart og kommunale reguleringsplaner. Samtidig er det flere forhold man ikke kan se fra pulten.

Først ute i felt er det mulig å få et inntrykk av detaljer i det faktiske terrenget:

  • En skrånende tomt påvirker byggemåte
  • Plassering av bygninger nærmere nabotomt enn kartet viser har betydning for byggegrensen og dermed tilgjengelig areal
  • Det kan være nødvendig med geotekniske undersøkelser
  • Påvise vannrør og elkabler

En slik befaring koster styremedlemmer litt tid sammen med fagfolk. Hvis byggtekniske utfordringer blir oppdaget først senere i prosessen, kan det gi uventede og store ekstrakostnader. 

Last ned vår guide om anskaffelse av rekkegarasjer

Byggesøknad for rekkegarasje

Byggesøknaden medfører noen utgifter i form av gebyrer til den kommunale saksbehandlingen. Kanskje vil det være behov for brannprosjektering. Leverandøren av rekkegarasjene vil i tilfelle avklare dette som en del av sin hovedprosjektering. Igjen er det snakk om å avdekke kostnader i forkant og skape forutsigbarhet før anleggsmaskiner og håndverkere setter i gang.

Prosjekteringen omfatter også en sjekk av reguleringsbestemmelser/planbestemmelser i området. Kommunedelplanen kan anvise forhold som medfører forsinkelser. Et eksempel er et område avsatt til lekeplass i det kommunale kartet, men ikke i områdeanalysekartet. I realiteten har plassen ligget brakk i flere tår og er ikke i bruk. Da er det grunnlag for å søke om dispensasjon fra reguleringsplanen og frigjøre dette arealet til rekkegarasjene.

Slike prosesser koster litt tid, men det gir en smidigere prosess og kan gi mer plass til byggeprosjektet.

En forhåndskonferanse med kommunen kan være en god start, da dette kan avdekke andre faktorer som har betydning for byggesaken, f.eks. fremtidige planer.

 

Opparbeide tomt til rekkegarasjer

Sett også rivearbeidene på listen. Et eventuelt eksisterende garasjeanlegg må tas ned, og tomten skal ryddes. Miljøsanering, kildesortering og transport til godkjent deponi medfører kostnader.

Deretter er det tid for grunnarbeider, men hvor omfattende vil disse være? Vann- og avløpsledning til sameiet eller naboen kan krysse her, noe som vil ha effekt på prosjektkostnadene. El-kabler må muligens flyttes eller etableres.

 

Elektrisk oppgradering av rekkegarasjene

Erfaringsmessig vil et slikt prosjekt kreve frisk og moderne infrastruktur. Strømtilførselen til eksisterende garasjeanlegg kan være utgått på dato og må skiftes ut for å innfri forskriftsmessige krav.

Uansett skal garasjeanlegget være forberedt for senere installasjon av ladepunkter. Selv om sameiet ikke koster på seg kabling og ladestasjoner nå, setter byggteknisk forskrift krav til å klargjøre dette med føringsveier.

 

Estetiske detaljer på rekkegarasjen

Så til det som er gøy: Oppføringen av selve rekkegarasjene.

Kvaliteten på kledning, porter og portåpnere påvirker budsjettet. Tenk på at rekkegarasjene bygges for å vare i flere tiår. Material- og artikkelvalg på nederste hylle gir kanskje en gevinst der og da, men påvirker vedlikeholdskostnader og levetid på bygget.

Noen legger vekt på de estetiske detaljene i utformingen. Taket på en rekkegarasje har gjerne standard-utforming med pulttak (se vår ordliste), men noen ønsker samme byggestil og kledning som på boligenhetene.

Tips: En bod som en forlengelse av hver garasjeplass koster ekstra, men vil kunne gi verdifull lagringsplass.

 

Pris

Hva er så den konkrete prisen på de nye rekkegarasjene i borettslaget eller sameiet? Det er vanskelig å fastsette en pris uten at garasjeleverandør, entreprenør og elektriker først har foretatt en fysisk befaring.

Prisen inkluderer ofte flere av en rekke nødvendige elementer, som prosjektering, byggesøknad, riving av de gamle rekkegarasjene, gravearbeider, støping, elektrikerarbeid og oppføring av de nye. Med andre ord er prisen sammensatt av mange faktorer, og flere av dem varierer fra prosjekt til prosjekt.

 

Finansiering av rekkegarasje

Så til selve finansieringen av rekkegarasjene, et punkt som har inspirert til engasjerte diskusjoner på mang en generalforsamling. Likviditeten i sameiet eller borettslaget er med på å avgjøre om dere må låne penger eller tappe ned på beholdningen av oppsparte midler.

For mange boligselskaper vil dette bety økt husleie, og det kan skape kritiske holdninger til et prosjekt som er gjennomsyret av god kvalitet og grundig planlegging. Vår erfaring er at den rimeligste løsningen ikke blir den mest økonomiske. Totaløkonomien i prosjektet blir bedre med gjennomtenkte løsninger og god kvalitet.

 

Du kan studere flere detaljer om planlegging og oppføring av rekkegarasjer i denne veiledningen:

Last ned vår guide om anskaffelse av rekkegarasjer

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner