Hvor stor garasje kan du bygge uten å søke?

Publisert: 16.02.2019

Mitt beste råd i alle byggesaker vil alltid være: Det er bedre å søke og ha alle forhold i orden enn å ikke gjøre det. Dette til tross for at det fra 1. juli 2015 ble lempet på regelverket.

Det finnes i hovedsak tre regler du alltid må forholde deg til når du skal bygge garasje uten å søke:

 1. Garasjen skal ikke være mer enn 50 kvadratmeter i grunnflate
 2. Mønehøyden, altså garasjens høyeste punkt, skal ikke overstige fire meter
 3. Gesimshøyden, altså der takstolen bryter veggen, skal ikke være høyere enn tre meter

Men når det er sagt så finnes det en rekke unntak fra reglene – derfor holder jeg på mitt gode råd fra starten av. For eksempel må du holde deg innenfor utnyttelsesgraden på tomten.

Unngå tvister når du bygger garasje

Da reglene be endret ble det begrunnet med å få en enklere saksbehandling i den enkelte kommunen. Onde tunger vil ha det til at regelendringen riktignok ga jobb til færre saksbehandlere, men det ble brått større behov for jurister som måtte avgjøre regeltolkninger og nabotvister.

Gode beskrivelser og hjelp til å forstå reglene finner du hos Direktoratet for Byggkvalitet. Her finner du en veiviser og en sjekkliste som gir deg svar på om ditt garasjeprosjekt er søknadspliktig. Om du får så mye som ett «nei» her så skal du sende inn søknad.

For å avgjøre om du trenger å søke må du blant annet undersøke følgende:

 • Er garasjen plassert innenfor Veglovens bestemmelser med hensyn til avstand til midten av veien, frisiktlinjer og avkjørsel?
 • Er garasjen prosjektert innenfor plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsbestemmelser, tillatt bebygd areal og gitte tillatelser eller dispensasjoner?
 • Vil garasjen komme i konflikt med vann- og avløpsledninger?
 • Vil garasjen komme i konflikt med annet regelverk?
 • Vil garasjen plasseres utenfor byggeforbudssonen etter Jernbanelovens § 10?

Ulike regler innenfor kommunegrensene

Plan- og bygningsloven er egentlig en JA-lov, med enkelte begrensninger. Garasjeleverandører er opptatt av å opptre etter lover og regler, samtidig som de hjelper kundene og finne de gjennomførbare mulighetene i hvert enkelt tilfelle. De fleste garasjeleverandørene kan nok hjelpe deg med dette uten ekstra kostnader.

Det lønner seg å snakke med fagfolk som kjenner godt til regelverket før du konkluderer om du trenger tillatelse fra kommunen. Innenfor en og samme kommune kan det finnes en rekke spesifikke regler som gjelder for ett boligfelt og er ulikt fra det neste.

Skaff deg riktig dokumentasjon

Hvis prosjektet ikke trenger tillatelse fra kommunen, anbefaler jeg deg likevel å varsle berørte naboer. Dersom du konkluderer med at garasjeplanene krever søknad, vil du ha behov for følgende dokumenter fra kommunen:

 • Situasjonskart
 • Reguleringsplan, alternativt kommunalplan eller arealplan, dog skal kommunen fremskaffe det riktige dokumentet for deg
 • Liste over naboer

Hold deg inne med naboene

Bor du på småbruk i skogkanten eller grisgrendt til uten nærliggende naboer og med stor, eiet tomt, så sparer du noen få tusenlapper fordi du ikke trenger å søke om å bygge garasje. Byggesaker og nabokonflikter florerer her i landet og på Nesøya utenfor Oslo toppet det seg for noen år siden da en mann delte naboens uthus i to.

Uansett bør du vite at hos Karlshusgarasjene setter vi aldri i gang et byggeprosjekt uten at vi har sett at prosjektet er godkjent. En søknadsrunde hos kommunen koster deg kanskje ti tusen kroner, men det er en rimelig forsikring du kjøper for å ha alt i orden for all fremtid. 

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner