Isolering av garasjen gir flere bruksmuligheter

Publisert: 11.03.2021

Hvis du vurderer å isolere garasjen, sparer du penger og arbeid på å forberede konstruksjonen for dette fra start. Samtidig er det smart å tenke gjennom det reelle behovet for isolering og oppvarming, så du ikke pådrar deg større bygge- og energiutgifter enn nødvendig.

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Bilen i seg selv har ikke behov for stort annet enn ly for vær og vind, men garasjen benyttes jo gjerne til mye annet. Noen skrur bil, preparerer ski, fikser på syklene eller snekrer litt på en høvelbenk i hjørnet. Da er det behagelig med arbeidstemperatur godt over nullpunktet i den kalde årstiden.

Andre trenger bare litt plass til tørr og frostfri oppbevaring av maling og verktøy. Skal du benytte din garasje som "man cave" med kjøleskap og TV, stiller du nok høyere krav til komfortvarme. Hvilke tiltak som må til, avhenger med andre ord av den planlagte bruken.

Isolasjon og ventilasjon i garasjen

Prinsippet for isolering er å få luften til å stå stille i vegger og tak. Her benyttes isolasjonsplater basert på glass eller stein. Samtidig må det være en viss ventilasjon for å skape gjennomstrømming av luft i rommet. Ellers kan inneluften bli rå og skape et dårlig inneklima. Husk dampsperre mellom isolasjon og innervegg for å hindre at fukt trenger gjennom.

Her ser du en skisse av isolert vegg.

Flere detaljer finner du i denne videoen hos vår samarbeidspartner Isola.

Vindsperre

Skal du bare ha det litt lunt og kunne drive med noen enkle aktiviteter, skjermet for blåsten på de mest værharde dagene, kan en vindsperre være tilstrekkelig. Disse settes opp mellom stenderne og stopper vinden. La gjerne luften slippe inn under takkonstruksjonen for lufting. Ellers må du sørge for mekanisk ventilasjon med ventiler i to motstående vegger.

Med aktiviteter i garasjen året rundt, er det behagelig med plussgrader. Ved lagring av malingsprodukter eller tilgang til en fryseboks og kjøleskap, er varmegrader innendørs en nødvendighet. Da må både tak og vegger isoleres.

Klargjor for isolering på fabrikken

Med slike planer, kan du bestille garasjen klargjort for isolering. Det vil si at fabrikken setter opp vindsperre på stenderne i hver seksjon i byggesettet. I tillegg blir kledningen lektet ut for å skape lufting mellom vindsperre og kledning. Det samme prinsippet blir fulgt for takstolene når jobben med å isolere taket utføres.

Da vil garasjen være klar til å isoleres den dagen du har avklart hvilke behov du skal dekke. Og inntil da bør du også vente med å sage ut gjennomføringer i vegg til ventilasjon.

Frostfri lagring i garasjen

En integrert bod på fem-seks kvadratmeter i et hjørne kan være tilstrekkelig for frostfri lagring av maling eller annet som bør lagres tørt og temperert - eller tilgang til en ekstra fryseboks. Da kan du nøye deg med å isolere den delen. Og da vil du se hvor det er behov for å etablere ventilasjon: Ytterveggen i boden skal ha ventilasjonskanaler, mens tilluften kan hentes fra garasjerommet gjennom en rist i innerdøren eller fra utsiden med en lignende løsning.

Dette sørger for at luften ikke står stille og skaper grobunn for fukt, mugg og råte i boden.

Ser du heller behovet for å holde stabil temperatur i hele garasjen, legger du isolasjon i vegger og tak hele veien rundt. Da blir ventilasjonsbehovet annerledes. En yttervegg skal fremdeles ha ventilasjonskanaler, men tilluften må hentes utenfra gjennom en egen ventilasjonskanal i motstående vegg.

Oppvarming av garasjen

Med opphold og lagring i den isolerte delen av garasjen, får du behov for å varme opp rommet. Her kan du rådføre deg med leverandører av de ulike varmekildene om hva som dekker ditt behov. En varmepumpe er effektiv i store rom, mens en panelovn vil være tilstrekkelig i en liten bod.

Noen legger sin elsk på garasjen som et ekstra oppholdsrom, med både mekking og sosial omgang i tillegg til biloppstilling. Har du tydelige planer av denne sorten, bør isolasjon og varmebehov planlegges mer i detalj. Da vil det for eksempel være behov for å isolere gulvet før støping. Noen legger også til rette for vannbåren varme eller varmekabler i gulvet for å gi ekstra komfort.

Klargjøring for isolert garasje etter behov

Hovedbudskapet er å bestille garasjen klargjort for isolering hvis du ser for deg et slikt behov senere. Du risikerer ingenting ved å droppe det, for naturen selv gir sunn gjennomstrømning av luft i et enkelt bygg. Derimot sparer du en del arbeid og kostnader ved å planlegge for det fra fabrikken.

Planlegg isolering og tilhørende ventilasjon når du kjenner til behovene. Det er ikke nødvendig å bygge for stuetemperatur i hele garasjen for å lagre noen spann med maling. Sørg for oppvarming og god mekanisk ventilasjon, men vær bevisst på miljø og kostnader ved bare å holde et nødvendig nivå på temperaturen. Fryseboksen klarer seg med 5 – 10 grader i rommet.

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner