Hvis du er i tvil om garasjen krever byggesøknad, bør du søke uansett

Publisert: 10.12.2020

Det er fristende å se etter fritak for byggesøknad når du skal oppføre ny garasje, men søk uansett. Så slipper du problemer og konflikter i ettertid.

I utgangspunktet kan rammene for å bygge uten søknad virke ganske romslige. Hovedregelen de fleste får med seg, er maksimal mønehøyde på fire meter og maksimalt areal på 50 kvadratmeter. Hvis du ser på detaljene hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), er det en rekke krav som må være innfridd.

DIBK har laget en veiledning med hele 20 punkter som du må svare «riktig» på for å slippe byggesøknad. Dette handler ikke bare om areal og høyde, men også faktorer som reguleringsplan, vannledninger, andel av bebygd areal som kan utnyttes og avstand til naboeiendom og offentlig vei. 

Lokale begrensninger for garasjen

Du må også være klar over at kommunen din kan ha satt snauere arealgrenser enn direktoratet. Reguleringsplanen for ditt område kan angi 30 eller 36 kvadratmeter, og da har du ikke annet valg enn å levere byggesøknad.

Dersom alle forutsetninger ser ut til å være på plass, bør du søke, uansett. Årsaken er først og fremst forholdet til naboene. Hvordan ville du selv ha reagert hvis naboen hadde oppført 50 kvadratmeter garasje 1 meter fra tomtegrensen mens du var på ferie?

Juridisk vil du ha ditt på det tørre i en slik situasjon, men sjansen er til stede for et noe anstrengt naboskap i etterkant. 

Snakk med naboen

Velger du å stå på ditt og bygge uten søknad, så meld i alle fall fra til naboene så du vet at de syns planen din er grei. Da slipper du potensielle konflikter senere.

Hvis noen velger å protestere når prosjektet er påbegynt eller garasjen står ferdig, blir det en kostbar affære som krever mye tid og bidrar til ugreie naboforhold – selv om konklusjonen blir at «du har rett».

Naboforholdene er ulike fra sted til sted og varierer mye, spesielt mellom by og land. På bygda kan du ha såpass avstand til nærmeste hus at en uenighet med naboen er ganske utenkelig. Ingen vil protestere på at du bygger garasje 150 meter inn på egen tomt som brer seg over tre mål. I mer fortettede områder kan du risikere å bli saksøkt selv om du har fulgt spillereglene til punkt og prikke. Når du maksimalt klarer å dra garasjen 1,5 meter inn fra tomtegrensen, kan bygget påvirke solforholdene hos naboen.

Forebygge konflikter

Det lønner seg å forebygge slike konflikter. By naboen på kaffe, vis frem kartet og hva du ønsker å bygge. Sjansen er stor for at du møter forståelse og aksept. Og når du likevel tar en runde med nabovarsler på denne måten, kan du jo like godt ta den formelle søkeprosessen. Da har du det skriftlig.

Jo, det kan fort koste mellom fem og ti tusen kroner å komme i mål med byggesøknaden, med kart og gebyr. På den annen side er dette en rimelig forsikring for at alt går riktig for seg.

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner