Den nye garasjen må tilpasses både omgivelser og regler

Publisert: 18.11.2020

Har du tenkt på hvordan den nye garasjen skal matche huset eller tomten? Og hvilke byggeregler du må forholde deg til? Når du planlegger garasjen, er det smart å tenke tilpasning fra starten av.

Noen vet umiddelbart at garasjen skal være en kopi av huset, med samme kledning, vinduer og utsmykning. Andre ser for seg at bygget som skal gi ly for bil og utstyr, skal utgjøre en kontrast til eneboligen - med et helt annet uttrykk.

Størrelsen på tomten og hva slags terreng du disponerer, spiller også inn. En skrånende tomt med begrenset plass gir andre utfordringer enn et romslig og flatt areal. På den annen side kan et hellende terreng gi langt mer spennende muligheter.

Samtidig kan de lokale byggeforskriftene sette praktiske begrensninger for prosjektet ditt.

Poenget mitt er at oppføringen av en garasje både krever og vil ha nytte av en grundig planlegging av hvordan den tilpasses omgivelsene.

Grundig vurdering av garasjeplanene

Når en engasjert huseier tar kontakt og har klare ideer om sitt garasjeprosjekt, er det gøy å sette i gang. Samtidig må vi gjøre han eller henne oppmerksom på at det gjelder å skynde seg langsomt. Vi er nødt til å ta en fot i bakken og sørge for en grundig vurdering av hvor realistiske ideene er.

Det handler om praktiske ting som størrelse, plassering, løsninger og budsjett. Du må med andre ord ta hensyn til en rekke forhold som handler om tilpasning. Tilpasning til:

  • huset
  • tomten
  • terrenget
  • regelverk
  • spesielle behov i din hverdag
  • økonomiske forutsetninger

Tilpasse garasjen til huset

Vi kan jo starte med det visuelle, med tilpasning til huset. Her er det mange som har tenkt mye, når vi som leverandør kommer på banen. Ønskedrømmen for noen er en ren kopi av sveitservillaen. Hvor artig vil det ikke være med en liten kopi av hovedhuset?

Dette er en spennende oppgave for en leverandør som har sansen for tilpassede løsninger. Her må det en detaljert kartlegging til: Type kledning og vinduer, takvinkel og dimensjoner på hjørnekassene. Alt må stemme, ned på et så detaljert nivå som praktisk mulig.

Nå kan det være at du tenker helt motsatt og vil ha en garasje som står i sterk kontrast til hovedhuset. Her kan vi få langt større faglige utfordringer, for de to byggene skal jo også matche hverandre på et vis. For eksempel kan du ha en «A4-enebolig» på halvannen etasje med hvitmalt liggende kledning og en ark i loftsetasjen.

Da kan en fin kontrast være å oppføre garasjen i en helt annen stil, men med samme farge som huset og en takvinkel som matcher for eksempel arken på huset.

Tilpasse garasjen til tomten

Kupert terreng betyr ikke at du må droppe planene om en garasje som matcher huset. Sammen med leverandøren kan du planlegge og finne løsninger som er tilpasset både terreng og hus. Garasjen kan for eksempel integreres i det skrånende terrenget i ytterkanten av tomten, omkranset av mye naturlig vegetasjon. En mørkere farge som fanger terrenget, mens det øvrige er en miniutgave av huset.

Selve plasseringen kan også være verdt en diskusjon. Ikke så sjelden møter vi byggherrer som har resonnert seg frem til hvor bygget skal oppføres. Det kan være aktuelt med et kompromiss mellom adkomst og utnyttelse av tomten, der huseier mener å ha funnet den optimale plasseringen. Likevel kan det betale seg med en dialog om alternative plasseringer, og noen ganger fører det til enda bedre løsninger.

Ved å flytte byggeplanene til et helt annet sted på tomten, kan:

  • innkjøringen bli enklere
  • utnyttelsen av tomten bedre
  • hagen skånes i langt større grad

Mulighetene er mange, og de vil avdekkes i samarbeid med leverandøren.

Motsatt vil et slikt samspill avdekke hindringer tidlig i prosessen: tilpasning til realitetene. Ved ett tilfelle var byggherre innstilt på å oppføre sin seks meter lange garasje på et gitt sted. Da skal det i tillegg være en innkjørsel på fem meter opp til garasjedøren, men her var det ikke mer enn drøyt tre meter til rådighet. Han ville med andre ord ikke få godkjenning av en slik plassering i byggesøknaden.

Vi fant en alternativ plassering som ga de nødvendig ekstra meterne foran garasjen, samtidig som utsynet fra stuevinduene ikke ble redusert.

Tilpasse garasjen til regelverk

Både sentrale byggeregler og lokale forskrifter påvirker byggeplanene sine. De lokale kan ofte være mest utfordrende å finne ut av. Her vil en leverandør ha kompetanse til å finne de rammene du må forholde deg til i prosjektet.

Selv i landlige omgivelser med god boltreplass på tomten, kan du få nei på byggesøknaden fordi arealet er en del av et LNF-område. Nærhet til sjøen kan også være avgjørende.

Noen ganger kan det være smådetaljer, som at du ønsker deg en ark, selv om det ikke er en slik på hovedhuset. Eller omvendt – du ønsker ikke en ark på garasjetaket, selv om huset ditt har en slik utforming. Hvor enkelt er det med slike variasjoner i kommunen du bor i? Her vil en leverandør ha erfaring til å gjøre vurderinger i forkant av byggesøknaden.

For å komme i mål med slike tilpasninger, starter vi med å gå gjennom relevant informasjon i lokale forskrifter, bilder, reguleringsplaner og kart. Det vil gi et førstegrunnlag for å vurdere hvilken retning vi kan ta med prosjektet.

Men husk: Bilder og karttjenester alene er ikke nok til å avdekke alle forhold i prosjektet. En seriøs leverandør anbefaler en befaring på stedet der det skal bygges.

Tilpasning av garasjen til dine behov

La oss ta en kikk på det tekniske ved den nye garasjen, også. Her er det mye som kan tilpasses behovene til dere som skal bruke den. På hvilken side skal sidedøren være? Kanskje den gjør mest nytte på baksiden.

Hvis du har en motorsykkel i garasjen, må ikke det bety at den skal kjempe om plassen med bilen. Du kan sette inn en tilpasset dør for tohjulingen i stedet for sidedøren – eller i tillegg til denne. Det er jo praktisk å slippe risiko for velt eller oppripet lakk når en av doningene skal ut.

Liker du å skru på bil, kan en løftebukk ha sin naturlige plass i garasjen.

Helhetlig tilpasning av garasjen

Når du starter planlegging av din garasje, er det smart å tenke godt gjennom spørsmålene du vil ha avklart. Det er heller ikke dumt å bruke en potensiell leverandør som rådgiver.

En god aktør vil være i stand til å løfte blikket og se detaljer i prosjektet som reduserer hindringer og avdekker muligheter. Det gir spire til nye ideer som du med fordel kan ta til deg og la modne litt som en del av garasjeprosjektet.

 

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner