Egen verkstedgarasje med plass til løftebukk

Publisert: 27.01.2021

Planlegger du egen verkstedgarasje med løftebukk og plass til å jobbe rundt kjøretøyet? Her er det noen viktige forhold å ta hensyn til. Ikke minst takhøyde. Løsningen ligger i at vi sammen er litt kreative.

Enten du skrur bil som hobby eller tar oppdrag hjemme, er det ingen tvil om at en mer tilpasset garasje gjør disse oppgavene enklere og hyggeligere. I praksis er det snakk om å finne en løsning som:

  • fungerer best mulig for dine behov
  • får plass på tilgengelig tomt
  • er tilpasset omgivelser og eksisterende bygningsmasse

Vær også klar over at garasjen må oppfylle krav som avstand til tomtegrense og tilpasning til omgivelser. Dette er detaljer som leverandøren kan bistå deg med i forkant av en byggesøknad.

Bred nok og høy nok

Den mer morsomme delen av et slikt prosjekt er vel å utforme garasjen i tråd med de behovene du har.

Den skal være stor nok til at du skal kunne bevege deg rundt bilen du jobber på.

Det må være høyt nok under taket til at du har utbytte av å sette inn en løftebukk der.

Noen ønsker i tillegg å ha en kombinert verkstedgarasje og garasje for hverdagsbilen, eller en ekstra bod som en del av bygget.

Slike momenter avklarer vi ved å samarbeide godt underveis. En sentral del av prosessen er å snakke sammen om hvilke behov som skal dekkes, og sammen foreta en befaring av tilgjengelig tomteareal for å avklare hva som er mulig å få til.

Takstoler og port

Oppunder taket i en verkstedgarasje benytter vi takstoler som bygger minst mulig ned for å frigjøre effektiv arbeidshøyde til løftebukken. For en gjennomsnittlig bil kommer du langt med 3,5 meter under taket.

Porten er som regel en ordinær leddport, men motoren plasseres så den ikke reduserer løfte-/takhøyden. I tillegg kan vi lede porten høyere opp på innsiden av veggen før den ledes innunder takstolene. Også dette for å gi mest mulig løftehøyde.

Hvis du har behov for ekstra høyde i porten, kan vi tilpasse dette. Du ser et eksempel på dette bildet. Her er det mulig å kombinere med en dobbelt- eller enkelt-port til hverdagsbilene, eller eventuelt en bod.

 

 Verkstedgarasje

Løftebukken og vektbelastning

Du må planlegge for verkstedaktivitet fra bunnen av, når du skal få bygget en garasje med løftebukk. Årsaken er blant annet at bygget må ha en kraftigere såle. Snakk derfor med en relevant fagperson om å få støpt et tykkere fundament med kraftigere armering for å være trygg på at gulvet skal tåle den økte punktbelastningen.

Det er rett og slett snakk om større vekt på mindre areal når bilen hviler på en bukk enn når den står på egne fire hjul.

Vi har fått spørsmål om rist i gulvet for å etablere en oljeutskiller, men du kan ikke forvente at  kommunen tillater dette. I utgangspunktet må du kunne tappe olje og andre kjemikalier på egnet beholder og levere det til godkjent mottak for spesialavfall.

Det kan derfor fort bli søl, og derfor bør betonggulvet må ha en overflatebehandling som er lett å holde ren.

Nok strøm i verkstedgarasjen

I tillegg må du sørge for at bygget får tilstrekkelig med strøm til alle funksjoner og aktiviteter:

  • Tyngre elektrisk redskap, som løftebukken
  • Verktøy
  • Elbil-lader
  • Varmepumpe

Dette kan medføre behov for mer strøm og flere kurser for at du skal kunne bruke verkstedgarasjen som forutsatt.

Tilpasning

Innledningsvis var vi inne på eksteriør-detaljene, som tilpasning til boligen. Noen ganger må man gå litt på akkord med dette: For å få nok høyde under taket, og samtidig bygge innenfor maksimal tillatt høyde, må vi ofte anlegge en slakere vinkel på taket enn det hovedhuset har.

Har du derimot plass nok til å bygge et stykke unna tomtegrensen til naboen, kan du ha mulighet til å kunne bygge høyt nok til både å matche hovedhusets takvinkel og få tilstrekkelig høyde under taket i den nye verkstedgarasjen.

Som du forstår, må du ta flere hensyn, samtidig som planleggingen av en garasje med løftebukk åpner for mange kreative løsninger. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvordan vi sammen kan realisere planene dine.

 

Snakk med oss om ditt garasjeprosjekt!

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner