Kontaktpersoner

Villagarasjer

Bjørn Solberg
Tlf: 47 61 84 20
E-post: bjorn@karlshus.no

Trond Karlsen
Tlf: 91 87 10 49
E-post: trond@karlshus.no

Rekkegarasjer

Leif Nilsen
Tlf: 90 54 53 90
E-post: leif@karlshus.no

Trond Karlsen
Tlf: 91 87 10 49
E-post: trond@karlshus.no

Produksjon/leveranse

Leif Nilsen
Tlf: 90 54 53 90
E-post: leif@karlshus.no

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner