Kontaktpersoner

Villagarasjer

Bjørn Solberg
Tlf: 47 61 84 20
E-post: bjorn@karlshus.no

Trude Solli
Tlf: 48 26 62 64
E-post: trude@karlshus.no

Rekkegarasjer

Bjørn Solberg
Tlf: 47 61 84 20
E-post: bjorn@karlshus.no

Leif Nilsen
Tlf: 90 54 53 90
E-post: leif@karlshus.no

Produksjon, leveranse og øvrige henvendelser

Trude Solli
Tlf: 48 26 62 64
E-post: trude@karlshus.no

Garasjebyggere siden 1960
Umbraco CMS fra MarkedsPartner